Prijave se odnose na sljedeće selekcije:

- Regionalna liga Centar (Seniori);
- Liga kadeta Centar (2008. i 2009. godište);
- Liga pionira Centar (2010. godište);
- U14 (2011. godište);
- U13 (2012. godište);
- U12 (2013. godište);
- U11 (2014. godište);
- U10 (2015. godište);
- U9 (2016. godište);
- U8 (2017. godište i mlađi).

Rok za prijavu klubova traje do 15.07.2024. godine, zahtjev se šalje na e-mail adresu Komisije takmicenja.centar@gmail.com, a naknadne prijave se neće prihvatati.

Komisija će, nakon što utvrdi ispunjenost uslova, obavijestiti sve klubove o njihovom eventualnom učešću u takmičenjima, kada će biti i donijete Propozicije za odnosna takmičenja od strane Izvršnog odbora UK FSCG Centar u rokovima predviđenim Pravilnicima.

Komisija za takmičenje UK FSCG - CENTAR
Predsjednik
Milan Ivanović