Sjednica Izborne skupštine održaće se u srijedu 8. novembra 2023. godine u Podgorici, u „Kući fudbala“, sa početkom u 12 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine;
2.Izbor radnih tijela Skupštine;
3.Radno predsjedništvo;
4.Verifikaciona komisija;
    - Izvjestioci;
    - Ovjerivači zapisnika
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
4.Izbor Predsjednika Udruženja klubova FSCG - Centar;
5.Izbor članova Izvršnog odbora Udruženja klubova FSCG - Centar;
6.Tekuća pitanja.