Verifikaciona komisija Skupštine Udruženja klubova FSCG Centar, u sastavu Vojislav Pejović, Bernard Hasanaj, Danilo Mugoša i Elvis Škrijelj, na današnjoj sjednici konstatovala je da obje kandidature ispunjavaju uslov je podržava četvrtina od ukupnog broja delegata.

- Verifikaciona komisija ocjenjuje da je izvještaj sekretara Udruženja sačinjen u skladu sa Statutom Udruženja, a odnosi se na postupak nominovanja kandidata za statutarni organ predsjednik Udruženja klubova FSCG Centar, na predlagače nominacija, personalne kandidate i ispunjenost uslova propisanih Statutom za sprovođenje dalje procedure za izbor predsjednika Udruženja klubova FSCG Centar. Konstatuje se da su za statutarni organ predsjednik Udruženja klubova FSCG Centar, predložena-nominovana dva kandidata, Dragan Vujović i Risto Lakić. Vujovića je predložilo 10 delegata, a Lakića 14, pa je na osnovu člana 15 Statuta Udruženja klubova FSCG Centar konstatovano da obje kandidature ispunjavaju uslov da je podržava čevrtina od ukupnog broja delegata, saopšteno je iz Verifikacione komisije.

Izbori za predsjednika Udruženja klubova FSCG Centar održaće se 8. novembra u Podgorici.