Žalioc u žalbi na odluku broj 5 od 16.10.2023. godine, kojom je utakmica 3. kola Regionalne lige Centar, između FK ,,Adria” - FK ,,Zabjelo”, registrovana službenim rezultatom 3:0 (pff) u korist FK ,,Zabjelo” – Podgorica, u bitnom ističe da mu nije omogućeno pravo na žalbu, da je ista utakmica registrovana službenim rezultatom tek poslije 22 dana, te da je time prekršeno pravilo da se neodigrana utakmica registruje službenim rezultatom u roku od 48 sati, i da se retroaktivno spaja sa odlukama 6 i 7 u istom danu. Cijeneći navode žalbe, a u odnosu na Pravilnik o fudbalskim takmičenjima FSCG, Komisija žalbu cijeni nejasnom, neutemeljnom i u istoj se ne iznosi niti jedan valjan razlog kojim se osporavaju odluke kojima su neodigrane utakmice registrovana službenim rezultatom.

Nadalje, Komisija cijeni da je odluka broj 7 od 16.10.2023. godine od strane Komisije za takmičenje donesena u skladu sa članom 32 Propozicija takmičenja za prvenstvo Regionalne lige Centar, kojim je propisano da se smatra da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja, u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff), te da razlozi koji su navedeni u žalbi nijesu jasni, utemeljni i od uticaja za drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.   

Komisija za žalbe Udruženja klubova FSCG - Centar
Predsjednik
mr Nebojša Janković