Sjednica će se održati u ponedjeljak, 21. avgusta 2023. godine u Podgorici,  u „Kući fudbala“, sa početkom u 13 časova.

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine,
2.Izbor radnih tijela Skupštine,
3.Usvajanje zapisnika sa Izborne Skupštine održane 20.05.2021. godine,
4.Izvještaj o aktivnostima Udruženja klubova FSCG – Centar za period između dvije izborne Skupštine,
5.Tekuća pitanja.