Shodno novonastaloj sjednici u Udruženju klubova FSCG - Centar (iznenadna smrt predsjednika Vladana Vučelića), a shodno članu 23. stav 4 Statuta, „stariji“ potpredsjednik Blažo Šaranović je prisutnima saopštio da zbog svojih privatnih i poslovnih obaveza, kao i zdrastvenog stanja, svoja ovlaščenja i nadležnosti dodjeljuje drugom potpredsjedniku Nikoli Prentiću, a kako je to već predviđenom Statutom Udruženja klubova. Prisutni su jednoglasno prihvatili ovaj predlog.

Takođe, jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora prihvaćeno je idejno rješenje za izradu trening kampa na Zlatici, kao i da se nastavi sa daljom realizacijom i koordinacijom sa nadležnim stručnim službama iz FSCG, kako bi se raspisao tender za izdradu glavnog projekta.