Fitnes testu su pristupili i novi polaznici, koji su nakon toga uspješno završili i test iz PFI. Nakog svih aktivnosti, na kraju dana organizovan je sastanak sa svim sudijama sa liste na kojem su date smjernice za nastavak prvenstva, tačnije, ukazano je na neke manje propuste koji su primijećeni u prva četiri kola svih liga.

Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG - Centar je više nego zadovoljna suđenjem u prvih mjesec dana sezone 2022/2023.