U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, datum rođenja (mlađi od 16 i stariji od 22 godine ne ulaze u izbor), mjesto prebivališta, kontakt telefon i mail adresu.

Prijave je potrebno poslati na mail adresu udruzenje-centar@fscg.me.