Tokom tri radna dana, na seminaru će biti izvršena provjera zdravstvene sposobnosti, nivo fizičke spreme, kao i teoretsko poznavanje Pravila igre.

Predavači na seminaru biće crnogorske internacionalne sudije Nikola Dabanović, Miloš Bošković i Vladan Todorović, dok će UEFA materijal obrađivati Amil Gerina.

Osim toga sudije će biti uključene u proces edukacije kroz grupni rad i interakciju.