Izvršni organi fudbalskih klubova članova Udruženja klubova FSCG - Centar najkasnije do 30. aprila 2021. godine moraju donijeti i dostaviti odluku o izboru delegata za Izbornu Skupštinu Udruženja klubova FSCG - Centar.

Izvršni organi klubova članova, koji imaju seniorsku ekipu u bilo kom takmičenju liga FSCG, strukovne organizacije, najkasnije do 30. aprila 2021. godine moraju, ukoliko žele, dostaviti:

- Odluku o predlogu kandidata za predsjednika Udruženja klubova FSCG - Centar. Predlozi dostavljeni nakon 30. aprila 2021. godine neće se razmatrati.

Izborna Skupština Udruženja klubova FSCG - Centar za mandatni period 2021-2025. godine održaće se 20. maja 2021. godine u Podgorici.

O sprovođenju Odluke staraće se sekretar Udruženja klubova FSCG - Centar i Stručna služba.

Predsjednik Udruženja klubova FSCG
Vladan Vučelić