Redovni seminar za sudije Udruženja klubova FSCG - Centar održaće se 29. februara i 1. marta u Podgorici, na terenima trening kampa FK Budućnost.

Tokom kontrolnog dijela seminara, sudije i sudije pomoćnici će proći testove fizičke pripremljenosti i testove poznavanja Pravila fudbalske igre.

Seminaru će priosustvovati Miodrag Radulović, predsjednik sudijske komisije Udruženja klubova FSCG - Centar, koji će imati i RAP predavanje, Emir Ramović, rukovodilac seminara i koordinator fizičke provjere mlađih sudija, Ranko Novović, kontrola testa PFI, Milun Petković, kontrola testa PFI i mjerenje tjelesne mase, Miloš Radulović, provjere fizičke spreme mlađih sudija, dr Milan Vojinović, kontrola ocjene sposobnosti ljekarskih nalaza i Dragan Mijušković, provjera fizičke spreme sudija A I B liste, kao I sudija III kategorije.