Za sjednicu je previđen sljedeći dnevni red:

Usvajanje Dnevnog reda;

Usvajanje zapisnika sa III sjednice Izvršnog odbora;

Izvještaji o proljećnjem dijelu takmičarske sezone 2018/2019
a) Komisije za takmičenje;
b) Sudijske komisije;
c) Disciplinske komisije.

Predlog kalendara takmičenja za jesenji dio sezone 2019/2020;

Predlog Propozicija za takmičenja u okviru UK FSCG Centar za takmičarsku 2019/2020;

Predlog lista delegata, sudija i kontrolora za takmičarsku 2019/2020;

Predlog troškovnika za takmičarsku 2019/2020 godinu;

Ostala pitanja.

Saopštenje za javnost biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici UK FSCG Centar.